Dünyadan BiHaber

Dünyaya temasınız

Haber Çevirileri Hakkında

 • Çevirilerimizde kaynak belirtmek zorunludur.
 • Çevirisi yapılacak olan haberleri seçerken mümkün olduğunca hızlı karar vermek istememize rağmen bu haberlerin doğruluğunu ve kaynakların güvenilirliğini kontrol etmekle birlikte ilkelerimize uygun olmasına da özen gösterilmektedir.
 • Çevirisi yapılacak haberleri belirlerken kabul ettiğimiz ilkelerimiz:
  Doğrulaması yapılamayan,
  Taraflı,
  Canlı haklarına aykırı,
  İçerik veya üslup olarak ayrımcılık içeren,
  Türcü, eril, cinsiyetçi, LGBTİ-fobik ifadeler barındıran,
  Şiddet diliyle yazılmış olan; şiddeti normalleştiren, haklı gösteren, özendiren veya kışkırtan,
  Masumiyet karinesini göz ardı eden,
  Doğruluğu bilimsel düzeyde kanıtlanmamış yöntem ve ya ilaçların kullanılmasını teşvik eden,
  Özel yaşamın gizliğini ihlal eden,
  Haber niteliği taşımayan,
  Konuşma ve demeçlerden yapılan alıntıları bağlamından çıkartan,
  Üstün kamu yararı olmadıkça; gizli kamera, izinsiz ses kaydı, kimlik gizleme ve benzeri yöntemlerle elde edilmiş
  nitelikte olduğunu düşündüğümüz metinleri çevirmemektir.
 • Video ve ses kaynaklı haber çevirilerinde dinleme ve yazıya dökme bazen de haberleştirme süresi gerekmektedir ve bu, metin çevirilerinden daha fazla zaman aldığı için yazılı haber çevirilerine bir nebze öncelik tanınmaktadır.
 • Çevirmenlerimizden, yaptıkları çevirilerin dilini bilmekle birlikte; çeviri konusu olan haberlerin içeriklerine dair de bilgili olmaları veya konuyla ilgili yeterli bir araştırma yaparak kaynak habere anlamca uygun, işlevsel metinler ortaya çıkarmaları talep edilmektedir. Metne bağlı çeviri ile kelimesi kelimesine çeviri birbirine karıştırılmamalıdır. Metne bağlılık, haberin biçimini ve anlamını vermek için gerekli uyarlamaları dışlamaz ancak haber metnine tamamen bağlı olmayan bir çeviri yaptığımızda bu, söz konusu haberin başında net bir biçimde belirtilmektedir.
 • Dünyada olup bitene dair mümkün olduğunca çok sayıda ve doğru haberi size ulaştırmak en büyük isteğimiz, bu nedenle yanlış anlamalara neden olacak ya da beyan ettiğimiz ilkelerimizle çelişen bir çeviri yapıldığı tarafımızdan veya okuyucularımız tarafından tespit edilirse; en kısa sürede hatamızı düzeltip, gerekli açıklamayı ve özrümüzü sunmak yükümlülüklerimizdendir.
 • Editörün ve diğer çevirmenlerin, metin üzerinde -çevirmeninin onayı olmaksızın- değişiklik yapma yetkisi yoktur. Ancak belirli çeviri standartlarında olmayan, ilkelerimize aykırı veya teslim tarihinin gecikmesi nedeniyle haber niteliğini kaybeden metinlerin yayınlanmaması hakkı saklıdır.
 • Okurlarımızın güvenini suiistimal edecek şekilde tahrifatlı veya ilkelerimize aykırı çeviri yapılması durumunda ise söz konusu çevirmenin ekibimizin bir parçası olarak kalması söz konusu değildir.