Dünyadan BiHaber

Dünyaya temasınız

Dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü temsil eden 19 ülke ile Avrupa Birliği temsilcisinin bir araya geldiği bu uluslararası gayrı resmî foruma; Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Miletler (BM) gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri de katılır.

 

G20’deki 19 ülke şunlar:

 • Almanya,
 • Amerika Birleşik Devletleri,
 • Arjantin,
 • Avustralya,
 • Brezilya,
 • Çin,
 • Endonezya,
 • Fransa,
 • Güney Afrika,
 • Güney Kore,
 • Hindistan,
 • İngiltere,
 • İtalya,
 • Japonya,
 • Kanada,
 • Meksika,
 • Rusya
 • Suudi Arabistan
 • Türkiye

*İspanya ise daimi davetli konuk devlet olarak zirveye katılır.

 

G20’nin aldığı kararların doğrudan yasal bağlayıcılığı ve yaptırım gücü yoktur. Ancak dünya ticaretinin dörtte üçünü, nüfusunun ise üçte ikisi temsil eden bu ülkelerin aldığı kararlar hem ulusal hem de uluslararası alanda bazı değişimlerin yaşanmasına neden olabilecek düzeyde etkili olmaktadır.

 

Grup20’nin sabit bir sekretaryası ya da idari konseyi yoktur. Dönem başkanlığı mekanizması bulunur ve dönem başkanı her yıl değişir. Kendisini “küresel ekonomik konularda yapıcı tartışmaların gerçekleştiği gayri resmi bir platform”  olarak tanımlayan zirve resmi bir karar alma mekanizmasına sahip değildir, uzlaşma ilkesine göre hareket edilir. Her yıl gerçekleşen G20 zirvesi sonrası, ülkelerin çekinceleri ve fikirleri dikkate alınarak bir bildiri yayınlanır. Bildirideki hedefleri gerçekleştirmek için katılımcıların söz verdiği kabul edilir.

 

Kaynak: https://www.g20.org/